การรับมือSEO

สิ่งสำคัญในการเขียนmeta description

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคำอธิบาย meta สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูลที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคำอธิบาย meta ในบทความนี้เราจะอธิบายคำอธิบายภาพรวมของmeta description วิธีการใช้งานและวิธีการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหา

1.คำอธิบายโครงร่างmeta description
2.วิธีการใช้meta description 【WordPress】

1.คำอธิบายโครงร่างmeta description

Meta DescriptionคืออะไรMeta Description เป็น Meta Tag ที่มีไว้สำหรับอธิบายกับผู้อ่านและGoogleว่ารายละเอียดเนื้อหาของเว็บไซต์นั้นๆว่าเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอะไรซึ่งจะแสดงที่หน้า SERP ของ Google

ก็คือส่วนที่อยู่ในกรอบสีแดงนั่นเอง เมื่อเราเข้าไปหาข้อมูลในGoogle ในผลการค้นหาจะมีเว็บไซค์ต่างๆเรียงกันลงมาซึ่งแต่ละเว็บไซต์นั้นจะมีพาดหัวบนสุดที่ถูกดึงข้อมูลมาจากtitle บรรทัดต่อมาจะเป็นURLของเว็บไซต์ บรรทัดล่างลงมาอีกคือส่วนที่ดึงออกมาจากmeta descriptionซึ่งจะมีคำอธิบายแบบย่อไว้ให้เราดูเนื้อหาคร่าวๆด้วยข้อความหนึ่งถึงสองประโยค

สิ่งสำคัญในการเขียนมี3อย่างคือ

1.จำนวนอักขระที่แสดงมีประมาณ 120-150 ตัวอักษร
2.คำค้นหาเป็นตัวหนา
3.ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับมากนัก (มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการคลิก)

และคู่มือการช่วยเหลือของGoogleได้แนะนำข้อปฏิบัติเกี่ยวกับMeta Description สรุปได้ดังนี้

1.ระบุเนื้อหาของหน้าเว็บให้ถูกต้อง โดยเลือกชื่อเรื่องที่สื่อถึงหัวข้อของเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์
2.สร้างแท็กชื่อเรื่องที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละหน้า
โดยสร้างคำอธิบายในแต่ละหน้าของเว็บไซต์ซึ่งจะช่วยให้ Google สามารถแยกเนื้อหาได้
3.ใช้ชื่อเรื่องที่กระชับแต่สื่อความหมายถ้ายาวเกินไปจะถูกตัดออก
·สร้างคำอธิบายที่เหมาะสมสำหรับแต่ละหน้า
·รวมข้อมูลที่ชัดเจนในคำอธิบาย
·สร้างคำอธิบายตามโปรแกรม * สำหรับไซต์ขนาดใหญ่
·ใช้คำอธิบายคุณภาพสูง